Usługi dodatkowe | ANKAR-VAT

Usługi dodatkowe

 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy oraz zawieszeniu prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie przelewów dla Klienta,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
 • przygotowywanie polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie planu kont,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania.
 • udostępnianie adresu do rejestracji firmy 
 • odbieranie korespondencji od doręczycieli 
 • informowanie oraz skanowanie korespondencji przychodzącej