Księgowość | ANKAR-VAT

Księgowość

Księgi Handlowe

 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • uzgadnianie sald należności oraz zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Książka przychodów i rozchodów

 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • roczne rozliczenie Właścicieli.

Ryczałt

 • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • roczne rozliczenie Właścicieli.