Kadry i Płace | ANKAR-VAT

Kadry i Płace

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • wyliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami
  (zwolnienia lekarskie, zasiłki, itp.),
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę,
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy,
 • sporządzanie i rozliczanie umów zlecenia, umów o dzieło,
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • sporządzanie PIT-4R i PIT-11.