Książka przychodów i rozchodów | ANKAR-VAT

Książka przychodów i rozchodów

  • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
  • ewidencja kosztów i przychodów,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • ewidencje podatku od towarów i usług,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • roczne rozliczenie Właścicieli.