Ryczałt | ANKAR-VAT

Ryczałt

  • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
  • ewidencja sprzedaży,
  • ewidencje podatku od towarów i usług,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • roczne rozliczenie Właścicieli.